Król Edyp | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Kadm to:
a) Posłaniec
b) mitologiczny założyciel Teb
c) brat Jokasty
d) ojciec Edypa
Rozwiązanie

Sofokles urodził się:
a) w Sparcie
b) na wyspie Chios
c) w Atenach
d) w Kolonos
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Kto na Edypie wymógł zwolnienie Kreona?
a) Kapłan
b) Posłaniec
c) Tyrezjasz
d) Jokasta
Rozwiązanie

Edyp był biologicznym synem:
a) pasterza
b) Lajosa
c) Posłańca
d) Polybosa
Rozwiązanie

Sfinks to uskrzydlony potwór o twarzy:
a) kobiety
b) ptaka
c) lwa
d) bóstwa
Rozwiązanie

Którym synem króla Teb Lajosa i Jokasty był Edyp?
a) Czwartym
b) Drugim
c) Pierwszym
d) Trzecim
Rozwiązanie

Wydarzenia „Króla Edypa” rozgrywają się:
a) w głównej sali pałacu
b) przy bramie do pałacu
c) w sali tronowej pałacu
d) na pałacowym dziedzińcu
Rozwiązanie

Król Edyp po znalezieniu zabójcy Lajosa pragnie:
a) poświęcić go w ofierze bogom
b) wypuścić go wolno poza granice kraju
c) stracić go
d) nagrodzić go
Rozwiązanie

W ateńskim związku morskim Sofokles był:
a) zarządcą
b) oratorem
c) administratorem
d) skarbnikiem
Rozwiązanie

Sofokles zmarł w 406 roku p.n.e., mając lat:
a) 90
b) 70
c) 80
d) 60
Rozwiązanie


Sofokles w konkursie podczas święta Dionizji pierwsze miejsce zajął:
a) 12 razy
b) 6 razy
c) 18 razy
d) 24 razy
Rozwiązanie

Symbolem wiary w „Królu Edypie” jest:
a) Tyrezjasz
b) Edyp
c) Kapłan
d) Jokasta
Rozwiązanie

Imię Edyp oznacza człowieka:
a) szlachetnego
b) z przekłutymi nogami
c) przeklętego
d) którego los zależy od fatum
Rozwiązanie

Edyp upewnia Kapłana o:
a) swoim pochodzeniu
b) swojej niewinności
c) swojej uczciwości względem skarbca
d) swojej miłości do ojczyzny
Rozwiązanie

Do tragedii trojańskich Sofoklesa zaliczamy:
a) „Filokteta” i „Elektrę”
b) „Króla Edypa” i „Edypa w Kolonie”
c) „Króla Edypa” i „Antygonę”
d) „Antygonę” i „Ajasa”
Rozwiązanie

„Mężem jeden więcej mądrości” Chór nazywa:
a) Tyrezjasza
b) Kreona
c) Lajosa
d) Edypa
Rozwiązanie

W wieku szesnastu lat Sofokles poszedł:
a) do szkoły ateńskiej
b) na służbę na dworze cesarza
c) do wojska
d) do chóru
Rozwiązanie

Jedność miejsca polegała na umiejscowieniu akcji:
a) w obrębie jednego budynku
b) głównie w jednym miejscu
c) w dokładnie opisanych w didaskaliach miejscach
d) tylko w jednym miejscu
Rozwiązanie

Akcja „Króla Edypa” trwa:
a) osiem godzin
b) do północy
c) trzy dni
d) jeden dzień
Rozwiązanie

Nikt nie pomścił śmierci Lajosa, ponieważ:
a) zabronił tego nowy monarcha
b) nikt nie cenił go jako władcy
c) uwagę ludu odciągnął Sfinks
d) ludzie bali się jego zabójcy
Rozwiązanie


Zasada kalokagathii polegała na:
a) współgraniu elementów tragedii i komedii
b) unikaniu scen zbiorowych
c) wyższości stylu wysokiego nad niskim
d) harmonijnym wychowaniu
Rozwiązanie

Sofokles żył i tworzył w:
a) V w. p.n.e.
b) VI w. p.n.e.
c) III w. p.n.e.
d) IV w. p.n.e.
Rozwiązanie

Edyp dorastał jako syn Polybosa z Koryntu i Merope z Dorydy, w szczęściu i radości, do chwili, gdy dowiedział się, iż jest:
a) przeklęty
b) synem króla
c) podrzutkiem
d) półbogiem
Rozwiązanie

„ (...)śmiertelnych / Sztuka wróżenia nie ima się wcale” - to słowa:
a) Jokasty
b) Chóru
c) Edypa
d) Tyrezjasza
Rozwiązanie

Chór, błagając a o łaskę i wsparcie dla ludu tebańskiego, zwraca się do:
a) Ateny, Artemidy i Apolla
b) Ateny, Marsa i Uranosa
c) Hery, Zeusa i Posejdona
d) Zeusa, Artemidy i Hekabe
Rozwiązanie

Sofokles przyjaźnił się z twórcą demokracji ateńskiej:
a) Sokratesem
b) Peryklesem
c) Platonem
d) Arystotelesem
Rozwiązanie

Pierwszy raz zwycięstwo nad Ajschylosem w zawodach dramatycznych odniósł Sofokles w wieku:
a) 28 lat
b) 32 lat
c) 24 lat
d) 36 lat
Rozwiązanie

Edyp rzucił klątwę na:
a) wróżbitę
b) swojego ojca
c) Kreona
d) zabójcę Lajosa
Rozwiązanie

Na przełomie grudnia i stycznia odbywały się:
a) Lenaje
b) Małe Dionizje
c) Wielkie Dionizje
d) Antesterie
Rozwiązanie

Sofokles był najpopularniejszym pisarzem epoki:
a) czasów państw-miast
b) podbojów
c) hellenistycznej
d) złotego wieku
Rozwiązanie

Drastyczne wydarzenia w „Królu Edypie”:
a) są bardzo krwawe
b) przedstawione są szczegółowo
c) rozgrywają się poza akcją właściwą
d) są przedstawione z niezwykłym realizmem
Rozwiązanie

Jokasta i Edyp byli małżeństwem:
a) nieudanym
b) niekochającym się
c) szczęśliwym
d) zawartym z rozsądku
Rozwiązanie

Bohaterowie „Króla Edypa”:
a) nie podlegają transformacjom
b) pochodzą z warstw niskich
c) są postaciami złożonymi
d) przechodzą metamorfozy
Rozwiązanie

Edyp oskarżył o udział w spisku:
a) Kreona i Sługę
b) Sługę i Posłańca
c) wróżbitę i Kreona
d) wróżbitę i Posłańca
Rozwiązanie

Komos oznacza:
a) procesje
b) monologi teatralne
c) biczowania
d) śpiewy dziękczynne
Rozwiązanie

Sługa niegdyś pracował u Lajosa jako:
a) pastuch
b) kowal
c) koniuszy
d) błazen
Rozwiązanie

„Król Edyp” nie jest opowieścią o:
a) konflikcie praw boskich i ludzkich
b) tragizmie człowieka-marionetki w rękach sił wyższych
c) wypełnianiu się przepowiedni
d) symbolach starożytności: ślepych wróżbitach, Sfinksie, bogach
Rozwiązanie

Edyp wyłupił sobie oczy:
a) brązowym szpikulcem
b) złotymi sprzączkami
c) sztyletem z diamentem
d) srebrnymi szpilkami
Rozwiązanie

Cierpienie Edypa było:
a) sprawiedliwe
b) dopełnieniem przepowiedni
c) zawinione
d) karą
Rozwiązanie

W „Królu Edypie” zgodnie z zasadą decorum mamy do czynienia ze stylem:
a) niskim
b) gwarowym
c) wysokim
d) potocznym
Rozwiązanie

O samobójstwie Jokasty dowiadujemy się od:
a) Edypa
b) Chóru
c) Sługi
d) Posłańca
Rozwiązanie

Sofokles zwiększył liczebność chóru z dwunastu do:
a) trzynastu osób
b) dwudziestu osób
c) osiemnastu osób
d) piętnastu osób
Rozwiązanie

Uważa się, że Sofokles był autorem w sumie:
a) 63 dramatów
b) 55 dramatów
c) 90 dramatów
d) ponad 120 dramatów
Rozwiązanie

Prócz dzieł Sofoklesa zachowanych w całości, zachowało się również około czterystu:
a) fragmentów pieśni tebańskich
b) fragmentów dramatu satyrowego „Tropiciele”
c) fragmentów tragedii „Antigora”
d) fragmentów komedii „Irydion”
Rozwiązanie

Katharsis dosłownie znaczy:
a) kuluminację
b) oczyszczenie
c) maskę teatralną
d) grę aktorską
Rozwiązanie

Tagi: