Król Edyp
      Król Edyp | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

W „Królu Edypie” zgodnie z zasadą decorum mamy do czynienia ze stylem:
a) niskim
b) wysokim
c) gwarowym
d) potocznym
Rozwiązanie

Cierpienie Edypa było:
a) zawinione
b) sprawiedliwe
c) dopełnieniem przepowiedni
d) karą
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Prócz dzieł Sofoklesa zachowanych w całości, zachowało się również około czterystu:
a) fragmentów komedii „Irydion”
b) fragmentów tragedii „Antigora”
c) fragmentów pieśni tebańskich
d) fragmentów dramatu satyrowego „Tropiciele”
Rozwiązanie

Edyp oskarżył o udział w spisku:
a) Sługę i Posłańca
b) wróżbitę i Kreona
c) Kreona i Sługę
d) wróżbitę i Posłańca
Rozwiązanie

Zasada kalokagathii polegała na:
a) współgraniu elementów tragedii i komedii
b) wyższości stylu wysokiego nad niskim
c) unikaniu scen zbiorowych
d) harmonijnym wychowaniu
Rozwiązanie

„ (...)śmiertelnych / Sztuka wróżenia nie ima się wcale” - to słowa:
a) Jokasty
b) Tyrezjasza
c) Chóru
d) Edypa
Rozwiązanie

Pierwszy raz zwycięstwo nad Ajschylosem w zawodach dramatycznych odniósł Sofokles w wieku:
a) 32 lat
b) 24 lat
c) 36 lat
d) 28 lat
Rozwiązanie

W wieku szesnastu lat Sofokles poszedł:
a) do chóru
b) do szkoły ateńskiej
c) do wojska
d) na służbę na dworze cesarza
Rozwiązanie

Na przełomie grudnia i stycznia odbywały się:
a) Lenaje
b) Antesterie
c) Wielkie Dionizje
d) Małe Dionizje
Rozwiązanie

Sofokles urodził się:
a) w Sparcie
b) na wyspie Chios
c) w Kolonos
d) w Atenach
Rozwiązanie


Sfinks to uskrzydlony potwór o twarzy:
a) kobiety
b) ptaka
c) bóstwa
d) lwa
Rozwiązanie

Komos oznacza:
a) procesje
b) śpiewy dziękczynne
c) monologi teatralne
d) biczowania
Rozwiązanie

„Król Edyp” nie jest opowieścią o:
a) tragizmie człowieka-marionetki w rękach sił wyższych
b) wypełnianiu się przepowiedni
c) symbolach starożytności: ślepych wróżbitach, Sfinksie, bogach
d) konflikcie praw boskich i ludzkich
Rozwiązanie

Sofokles w konkursie podczas święta Dionizji pierwsze miejsce zajął:
a) 24 razy
b) 6 razy
c) 18 razy
d) 12 razy
Rozwiązanie

Do tragedii trojańskich Sofoklesa zaliczamy:
a) „Króla Edypa” i „Edypa w Kolonie”
b) „Króla Edypa” i „Antygonę”
c) „Filokteta” i „Elektrę”
d) „Antygonę” i „Ajasa”
Rozwiązanie

„Mężem jeden więcej mądrości” Chór nazywa:
a) Lajosa
b) Edypa
c) Kreona
d) Tyrezjasza
Rozwiązanie

Wydarzenia „Króla Edypa” rozgrywają się:
a) w głównej sali pałacu
b) przy bramie do pałacu
c) na pałacowym dziedzińcu
d) w sali tronowej pałacu
Rozwiązanie

Sofokles zmarł w 406 roku p.n.e., mając lat:
a) 90
b) 60
c) 80
d) 70
Rozwiązanie

W ateńskim związku morskim Sofokles był:
a) administratorem
b) skarbnikiem
c) oratorem
d) zarządcą
Rozwiązanie

Kadm to:
a) mitologiczny założyciel Teb
b) ojciec Edypa
c) Posłaniec
d) brat Jokasty
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Nikt nie pomścił śmierci Lajosa, ponieważ:
a) ludzie bali się jego zabójcy
b) nikt nie cenił go jako władcy
c) uwagę ludu odciągnął Sfinks
d) zabronił tego nowy monarcha
Rozwiązanie

Edyp wyłupił sobie oczy:
a) sztyletem z diamentem
b) srebrnymi szpilkami
c) złotymi sprzączkami
d) brązowym szpikulcem
Rozwiązanie

Katharsis dosłownie znaczy:
a) maskę teatralną
b) oczyszczenie
c) kuluminację
d) grę aktorską
Rozwiązanie

Uważa się, że Sofokles był autorem w sumie:
a) 90 dramatów
b) ponad 120 dramatów
c) 55 dramatów
d) 63 dramatów
Rozwiązanie

Drastyczne wydarzenia w „Królu Edypie”:
a) rozgrywają się poza akcją właściwą
b) są przedstawione z niezwykłym realizmem
c) przedstawione są szczegółowo
d) są bardzo krwawe
Rozwiązanie

Król Edyp po znalezieniu zabójcy Lajosa pragnie:
a) stracić go
b) poświęcić go w ofierze bogom
c) nagrodzić go
d) wypuścić go wolno poza granice kraju
Rozwiązanie

Sługa niegdyś pracował u Lajosa jako:
a) pastuch
b) błazen
c) koniuszy
d) kowal
Rozwiązanie

Edyp upewnia Kapłana o:
a) swojej uczciwości względem skarbca
b) swoim pochodzeniu
c) swojej niewinności
d) swojej miłości do ojczyzny
Rozwiązanie

Jedność miejsca polegała na umiejscowieniu akcji:
a) tylko w jednym miejscu
b) w dokładnie opisanych w didaskaliach miejscach
c) w obrębie jednego budynku
d) głównie w jednym miejscu
Rozwiązanie

Symbolem wiary w „Królu Edypie” jest:
a) Edyp
b) Jokasta
c) Tyrezjasz
d) Kapłan
Rozwiązanie

Chór, błagając a o łaskę i wsparcie dla ludu tebańskiego, zwraca się do:
a) Zeusa, Artemidy i Hekabe
b) Ateny, Artemidy i Apolla
c) Ateny, Marsa i Uranosa
d) Hery, Zeusa i Posejdona
Rozwiązanie

Edyp dorastał jako syn Polybosa z Koryntu i Merope z Dorydy, w szczęściu i radości, do chwili, gdy dowiedział się, iż jest:
a) synem króla
b) podrzutkiem
c) przeklęty
d) półbogiem
Rozwiązanie

Kto na Edypie wymógł zwolnienie Kreona?
a) Posłaniec
b) Kapłan
c) Tyrezjasz
d) Jokasta
Rozwiązanie

Edyp był biologicznym synem:
a) Lajosa
b) pasterza
c) Posłańca
d) Polybosa
Rozwiązanie

Akcja „Króla Edypa” trwa:
a) jeden dzień
b) trzy dni
c) osiem godzin
d) do północy
Rozwiązanie

Sofokles był najpopularniejszym pisarzem epoki:
a) hellenistycznej
b) czasów państw-miast
c) podbojów
d) złotego wieku
Rozwiązanie

Edyp rzucił klątwę na:
a) zabójcę Lajosa
b) wróżbitę
c) Kreona
d) swojego ojca
Rozwiązanie

Którym synem króla Teb Lajosa i Jokasty był Edyp?
a) Pierwszym
b) Drugim
c) Trzecim
d) Czwartym
Rozwiązanie

Sofokles zwiększył liczebność chóru z dwunastu do:
a) dwudziestu osób
b) piętnastu osób
c) trzynastu osób
d) osiemnastu osób
Rozwiązanie

Sofokles przyjaźnił się z twórcą demokracji ateńskiej:
a) Peryklesem
b) Arystotelesem
c) Platonem
d) Sokratesem
Rozwiązanie

Imię Edyp oznacza człowieka:
a) przeklętego
b) szlachetnego
c) z przekłutymi nogami
d) którego los zależy od fatum
Rozwiązanie

Sofokles żył i tworzył w:
a) IV w. p.n.e.
b) III w. p.n.e.
c) V w. p.n.e.
d) VI w. p.n.e.
Rozwiązanie

Bohaterowie „Króla Edypa”:
a) przechodzą metamorfozy
b) są postaciami złożonymi
c) nie podlegają transformacjom
d) pochodzą z warstw niskich
Rozwiązanie

Jokasta i Edyp byli małżeństwem:
a) zawartym z rozsądku
b) szczęśliwym
c) niekochającym się
d) nieudanym
Rozwiązanie

O samobójstwie Jokasty dowiadujemy się od:
a) Posłańca
b) Sługi
c) Edypa
d) Chóru
Rozwiązanie

Tagi: