Król Edyp
      Król Edyp | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Sofokles był najpopularniejszym pisarzem epoki:
a) hellenistycznej
b) złotego wieku
c) podbojów
d) czasów państw-miast
Rozwiązanie

Sofokles przyjaźnił się z twórcą demokracji ateńskiej:
a) Peryklesem
b) Platonem
c) Sokratesem
d) Arystotelesem
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Drastyczne wydarzenia w „Królu Edypie”:
a) rozgrywają się poza akcją właściwą
b) są bardzo krwawe
c) przedstawione są szczegółowo
d) są przedstawione z niezwykłym realizmem
Rozwiązanie

Edyp rzucił klątwę na:
a) zabójcę Lajosa
b) swojego ojca
c) wróżbitę
d) Kreona
Rozwiązanie

Symbolem wiary w „Królu Edypie” jest:
a) Edyp
b) Tyrezjasz
c) Jokasta
d) Kapłan
Rozwiązanie

Sługa niegdyś pracował u Lajosa jako:
a) kowal
b) koniuszy
c) błazen
d) pastuch
Rozwiązanie

Chór, błagając a o łaskę i wsparcie dla ludu tebańskiego, zwraca się do:
a) Zeusa, Artemidy i Hekabe
b) Ateny, Artemidy i Apolla
c) Ateny, Marsa i Uranosa
d) Hery, Zeusa i Posejdona
Rozwiązanie

Kto na Edypie wymógł zwolnienie Kreona?
a) Kapłan
b) Jokasta
c) Posłaniec
d) Tyrezjasz
Rozwiązanie

Jedność miejsca polegała na umiejscowieniu akcji:
a) tylko w jednym miejscu
b) w dokładnie opisanych w didaskaliach miejscach
c) w obrębie jednego budynku
d) głównie w jednym miejscu
Rozwiązanie

Król Edyp po znalezieniu zabójcy Lajosa pragnie:
a) stracić go
b) poświęcić go w ofierze bogom
c) nagrodzić go
d) wypuścić go wolno poza granice kraju
Rozwiązanie


Edyp wyłupił sobie oczy:
a) srebrnymi szpilkami
b) sztyletem z diamentem
c) brązowym szpikulcem
d) złotymi sprzączkami
Rozwiązanie

Edyp dorastał jako syn Polybosa z Koryntu i Merope z Dorydy, w szczęściu i radości, do chwili, gdy dowiedział się, iż jest:
a) przeklęty
b) podrzutkiem
c) półbogiem
d) synem króla
Rozwiązanie

W wieku szesnastu lat Sofokles poszedł:
a) do szkoły ateńskiej
b) do wojska
c) na służbę na dworze cesarza
d) do chóru
Rozwiązanie

Uważa się, że Sofokles był autorem w sumie:
a) 90 dramatów
b) 55 dramatów
c) ponad 120 dramatów
d) 63 dramatów
Rozwiązanie

Kadm to:
a) mitologiczny założyciel Teb
b) ojciec Edypa
c) Posłaniec
d) brat Jokasty
Rozwiązanie

„Mężem jeden więcej mądrości” Chór nazywa:
a) Lajosa
b) Tyrezjasza
c) Edypa
d) Kreona
Rozwiązanie

Sofokles w konkursie podczas święta Dionizji pierwsze miejsce zajął:
a) 24 razy
b) 6 razy
c) 18 razy
d) 12 razy
Rozwiązanie

O samobójstwie Jokasty dowiadujemy się od:
a) Edypa
b) Sługi
c) Chóru
d) Posłańca
Rozwiązanie

Nikt nie pomścił śmierci Lajosa, ponieważ:
a) ludzie bali się jego zabójcy
b) nikt nie cenił go jako władcy
c) uwagę ludu odciągnął Sfinks
d) zabronił tego nowy monarcha
Rozwiązanie

Komos oznacza:
a) biczowania
b) procesje
c) monologi teatralne
d) śpiewy dziękczynne
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Bohaterowie „Króla Edypa”:
a) są postaciami złożonymi
b) pochodzą z warstw niskich
c) przechodzą metamorfozy
d) nie podlegają transformacjom
Rozwiązanie

Jokasta i Edyp byli małżeństwem:
a) niekochającym się
b) nieudanym
c) szczęśliwym
d) zawartym z rozsądku
Rozwiązanie

Pierwszy raz zwycięstwo nad Ajschylosem w zawodach dramatycznych odniósł Sofokles w wieku:
a) 24 lat
b) 32 lat
c) 28 lat
d) 36 lat
Rozwiązanie

„ (...)śmiertelnych / Sztuka wróżenia nie ima się wcale” - to słowa:
a) Chóru
b) Jokasty
c) Tyrezjasza
d) Edypa
Rozwiązanie

Sofokles zmarł w 406 roku p.n.e., mając lat:
a) 70
b) 80
c) 60
d) 90
Rozwiązanie

Cierpienie Edypa było:
a) zawinione
b) dopełnieniem przepowiedni
c) sprawiedliwe
d) karą
Rozwiązanie

W „Królu Edypie” zgodnie z zasadą decorum mamy do czynienia ze stylem:
a) potocznym
b) gwarowym
c) niskim
d) wysokim
Rozwiązanie

Edyp oskarżył o udział w spisku:
a) wróżbitę i Kreona
b) wróżbitę i Posłańca
c) Sługę i Posłańca
d) Kreona i Sługę
Rozwiązanie

Edyp upewnia Kapłana o:
a) swojej miłości do ojczyzny
b) swojej niewinności
c) swojej uczciwości względem skarbca
d) swoim pochodzeniu
Rozwiązanie

Akcja „Króla Edypa” trwa:
a) osiem godzin
b) trzy dni
c) jeden dzień
d) do północy
Rozwiązanie

W ateńskim związku morskim Sofokles był:
a) administratorem
b) zarządcą
c) skarbnikiem
d) oratorem
Rozwiązanie

Do tragedii trojańskich Sofoklesa zaliczamy:
a) „Króla Edypa” i „Edypa w Kolonie”
b) „Filokteta” i „Elektrę”
c) „Antygonę” i „Ajasa”
d) „Króla Edypa” i „Antygonę”
Rozwiązanie

Zasada kalokagathii polegała na:
a) wyższości stylu wysokiego nad niskim
b) unikaniu scen zbiorowych
c) współgraniu elementów tragedii i komedii
d) harmonijnym wychowaniu
Rozwiązanie

Edyp był biologicznym synem:
a) Posłańca
b) Polybosa
c) Lajosa
d) pasterza
Rozwiązanie

Którym synem króla Teb Lajosa i Jokasty był Edyp?
a) Trzecim
b) Pierwszym
c) Czwartym
d) Drugim
Rozwiązanie

„Król Edyp” nie jest opowieścią o:
a) wypełnianiu się przepowiedni
b) tragizmie człowieka-marionetki w rękach sił wyższych
c) konflikcie praw boskich i ludzkich
d) symbolach starożytności: ślepych wróżbitach, Sfinksie, bogach
Rozwiązanie

Na przełomie grudnia i stycznia odbywały się:
a) Lenaje
b) Małe Dionizje
c) Wielkie Dionizje
d) Antesterie
Rozwiązanie

Wydarzenia „Króla Edypa” rozgrywają się:
a) w głównej sali pałacu
b) na pałacowym dziedzińcu
c) w sali tronowej pałacu
d) przy bramie do pałacu
Rozwiązanie

Imię Edyp oznacza człowieka:
a) szlachetnego
b) z przekłutymi nogami
c) przeklętego
d) którego los zależy od fatum
Rozwiązanie

Sfinks to uskrzydlony potwór o twarzy:
a) lwa
b) kobiety
c) bóstwa
d) ptaka
Rozwiązanie

Katharsis dosłownie znaczy:
a) kuluminację
b) maskę teatralną
c) oczyszczenie
d) grę aktorską
Rozwiązanie

Sofokles urodził się:
a) w Kolonos
b) w Atenach
c) na wyspie Chios
d) w Sparcie
Rozwiązanie

Sofokles zwiększył liczebność chóru z dwunastu do:
a) trzynastu osób
b) dwudziestu osób
c) piętnastu osób
d) osiemnastu osób
Rozwiązanie

Prócz dzieł Sofoklesa zachowanych w całości, zachowało się również około czterystu:
a) fragmentów dramatu satyrowego „Tropiciele”
b) fragmentów tragedii „Antigora”
c) fragmentów komedii „Irydion”
d) fragmentów pieśni tebańskich
Rozwiązanie

Sofokles żył i tworzył w:
a) IV w. p.n.e.
b) V w. p.n.e.
c) VI w. p.n.e.
d) III w. p.n.e.
Rozwiązanie

Tagi: