Król Edyp
      Król Edyp | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Jokasta i Edyp byli małżeństwem:
a) zawartym z rozsądku
b) nieudanym
c) szczęśliwym
d) niekochającym się
Rozwiązanie

„ (...)śmiertelnych / Sztuka wróżenia nie ima się wcale” - to słowa:
a) Jokasty
b) Tyrezjasza
c) Edypa
d) Chóru
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Katharsis dosłownie znaczy:
a) maskę teatralną
b) oczyszczenie
c) grę aktorską
d) kuluminację
Rozwiązanie

Cierpienie Edypa było:
a) sprawiedliwe
b) karą
c) dopełnieniem przepowiedni
d) zawinione
Rozwiązanie

Którym synem króla Teb Lajosa i Jokasty był Edyp?
a) Trzecim
b) Pierwszym
c) Drugim
d) Czwartym
Rozwiązanie

Król Edyp po znalezieniu zabójcy Lajosa pragnie:
a) wypuścić go wolno poza granice kraju
b) stracić go
c) nagrodzić go
d) poświęcić go w ofierze bogom
Rozwiązanie

Imię Edyp oznacza człowieka:
a) którego los zależy od fatum
b) przeklętego
c) z przekłutymi nogami
d) szlachetnego
Rozwiązanie

Kadm to:
a) Posłaniec
b) brat Jokasty
c) ojciec Edypa
d) mitologiczny założyciel Teb
Rozwiązanie

Drastyczne wydarzenia w „Królu Edypie”:
a) są przedstawione z niezwykłym realizmem
b) są bardzo krwawe
c) przedstawione są szczegółowo
d) rozgrywają się poza akcją właściwą
Rozwiązanie

Sfinks to uskrzydlony potwór o twarzy:
a) bóstwa
b) kobiety
c) lwa
d) ptaka
Rozwiązanie


Sługa niegdyś pracował u Lajosa jako:
a) koniuszy
b) błazen
c) pastuch
d) kowal
Rozwiązanie

Chór, błagając a o łaskę i wsparcie dla ludu tebańskiego, zwraca się do:
a) Ateny, Artemidy i Apolla
b) Ateny, Marsa i Uranosa
c) Zeusa, Artemidy i Hekabe
d) Hery, Zeusa i Posejdona
Rozwiązanie

Prócz dzieł Sofoklesa zachowanych w całości, zachowało się również około czterystu:
a) fragmentów komedii „Irydion”
b) fragmentów dramatu satyrowego „Tropiciele”
c) fragmentów pieśni tebańskich
d) fragmentów tragedii „Antigora”
Rozwiązanie

Do tragedii trojańskich Sofoklesa zaliczamy:
a) „Króla Edypa” i „Edypa w Kolonie”
b) „Antygonę” i „Ajasa”
c) „Króla Edypa” i „Antygonę”
d) „Filokteta” i „Elektrę”
Rozwiązanie

Bohaterowie „Króla Edypa”:
a) przechodzą metamorfozy
b) nie podlegają transformacjom
c) są postaciami złożonymi
d) pochodzą z warstw niskich
Rozwiązanie

Sofokles żył i tworzył w:
a) III w. p.n.e.
b) VI w. p.n.e.
c) IV w. p.n.e.
d) V w. p.n.e.
Rozwiązanie

W „Królu Edypie” zgodnie z zasadą decorum mamy do czynienia ze stylem:
a) potocznym
b) wysokim
c) gwarowym
d) niskim
Rozwiązanie

Sofokles przyjaźnił się z twórcą demokracji ateńskiej:
a) Platonem
b) Sokratesem
c) Peryklesem
d) Arystotelesem
Rozwiązanie

Edyp dorastał jako syn Polybosa z Koryntu i Merope z Dorydy, w szczęściu i radości, do chwili, gdy dowiedział się, iż jest:
a) synem króla
b) podrzutkiem
c) przeklęty
d) półbogiem
Rozwiązanie

W ateńskim związku morskim Sofokles był:
a) administratorem
b) oratorem
c) skarbnikiem
d) zarządcą
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Sofokles zwiększył liczebność chóru z dwunastu do:
a) trzynastu osób
b) dwudziestu osób
c) piętnastu osób
d) osiemnastu osób
Rozwiązanie

Symbolem wiary w „Królu Edypie” jest:
a) Edyp
b) Kapłan
c) Jokasta
d) Tyrezjasz
Rozwiązanie

Zasada kalokagathii polegała na:
a) harmonijnym wychowaniu
b) wyższości stylu wysokiego nad niskim
c) współgraniu elementów tragedii i komedii
d) unikaniu scen zbiorowych
Rozwiązanie

Sofokles urodził się:
a) w Atenach
b) w Sparcie
c) na wyspie Chios
d) w Kolonos
Rozwiązanie

Uważa się, że Sofokles był autorem w sumie:
a) 63 dramatów
b) 90 dramatów
c) ponad 120 dramatów
d) 55 dramatów
Rozwiązanie

Sofokles zmarł w 406 roku p.n.e., mając lat:
a) 80
b) 90
c) 60
d) 70
Rozwiązanie

„Król Edyp” nie jest opowieścią o:
a) wypełnianiu się przepowiedni
b) konflikcie praw boskich i ludzkich
c) symbolach starożytności: ślepych wróżbitach, Sfinksie, bogach
d) tragizmie człowieka-marionetki w rękach sił wyższych
Rozwiązanie

Jedność miejsca polegała na umiejscowieniu akcji:
a) tylko w jednym miejscu
b) w dokładnie opisanych w didaskaliach miejscach
c) głównie w jednym miejscu
d) w obrębie jednego budynku
Rozwiązanie

Kto na Edypie wymógł zwolnienie Kreona?
a) Tyrezjasz
b) Jokasta
c) Kapłan
d) Posłaniec
Rozwiązanie

Edyp rzucił klątwę na:
a) wróżbitę
b) swojego ojca
c) zabójcę Lajosa
d) Kreona
Rozwiązanie

Edyp był biologicznym synem:
a) Posłańca
b) pasterza
c) Polybosa
d) Lajosa
Rozwiązanie

O samobójstwie Jokasty dowiadujemy się od:
a) Chóru
b) Edypa
c) Posłańca
d) Sługi
Rozwiązanie

Wydarzenia „Króla Edypa” rozgrywają się:
a) w sali tronowej pałacu
b) w głównej sali pałacu
c) na pałacowym dziedzińcu
d) przy bramie do pałacu
Rozwiązanie

Komos oznacza:
a) śpiewy dziękczynne
b) biczowania
c) monologi teatralne
d) procesje
Rozwiązanie

Nikt nie pomścił śmierci Lajosa, ponieważ:
a) uwagę ludu odciągnął Sfinks
b) zabronił tego nowy monarcha
c) nikt nie cenił go jako władcy
d) ludzie bali się jego zabójcy
Rozwiązanie

Akcja „Króla Edypa” trwa:
a) do północy
b) jeden dzień
c) osiem godzin
d) trzy dni
Rozwiązanie

Edyp upewnia Kapłana o:
a) swojej niewinności
b) swoim pochodzeniu
c) swojej miłości do ojczyzny
d) swojej uczciwości względem skarbca
Rozwiązanie

Sofokles w konkursie podczas święta Dionizji pierwsze miejsce zajął:
a) 6 razy
b) 12 razy
c) 18 razy
d) 24 razy
Rozwiązanie

Na przełomie grudnia i stycznia odbywały się:
a) Lenaje
b) Wielkie Dionizje
c) Antesterie
d) Małe Dionizje
Rozwiązanie

Edyp wyłupił sobie oczy:
a) srebrnymi szpilkami
b) brązowym szpikulcem
c) sztyletem z diamentem
d) złotymi sprzączkami
Rozwiązanie

Pierwszy raz zwycięstwo nad Ajschylosem w zawodach dramatycznych odniósł Sofokles w wieku:
a) 36 lat
b) 32 lat
c) 24 lat
d) 28 lat
Rozwiązanie

W wieku szesnastu lat Sofokles poszedł:
a) na służbę na dworze cesarza
b) do chóru
c) do wojska
d) do szkoły ateńskiej
Rozwiązanie

Edyp oskarżył o udział w spisku:
a) Kreona i Sługę
b) Sługę i Posłańca
c) wróżbitę i Kreona
d) wróżbitę i Posłańca
Rozwiązanie

„Mężem jeden więcej mądrości” Chór nazywa:
a) Kreona
b) Tyrezjasza
c) Edypa
d) Lajosa
Rozwiązanie

Sofokles był najpopularniejszym pisarzem epoki:
a) podbojów
b) czasów państw-miast
c) hellenistycznej
d) złotego wieku
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: