Król Edyp
      Król Edyp | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Jokasta i Edyp byli małżeństwem:
a) szczęśliwym
b) niekochającym się
c) zawartym z rozsądku
d) nieudanym
Rozwiązanie

Wydarzenia „Króla Edypa” rozgrywają się:
a) na pałacowym dziedzińcu
b) przy bramie do pałacu
c) w sali tronowej pałacu
d) w głównej sali pałacu
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Pierwszy raz zwycięstwo nad Ajschylosem w zawodach dramatycznych odniósł Sofokles w wieku:
a) 36 lat
b) 28 lat
c) 24 lat
d) 32 lat
Rozwiązanie

Sofokles żył i tworzył w:
a) V w. p.n.e.
b) VI w. p.n.e.
c) III w. p.n.e.
d) IV w. p.n.e.
Rozwiązanie

Drastyczne wydarzenia w „Królu Edypie”:
a) są przedstawione z niezwykłym realizmem
b) przedstawione są szczegółowo
c) rozgrywają się poza akcją właściwą
d) są bardzo krwawe
Rozwiązanie

Edyp był biologicznym synem:
a) Lajosa
b) Posłańca
c) pasterza
d) Polybosa
Rozwiązanie

Sofokles w konkursie podczas święta Dionizji pierwsze miejsce zajął:
a) 18 razy
b) 24 razy
c) 12 razy
d) 6 razy
Rozwiązanie

O samobójstwie Jokasty dowiadujemy się od:
a) Chóru
b) Sługi
c) Posłańca
d) Edypa
Rozwiązanie

W ateńskim związku morskim Sofokles był:
a) administratorem
b) skarbnikiem
c) oratorem
d) zarządcą
Rozwiązanie

W „Królu Edypie” zgodnie z zasadą decorum mamy do czynienia ze stylem:
a) wysokim
b) potocznym
c) gwarowym
d) niskim
Rozwiązanie


Do tragedii trojańskich Sofoklesa zaliczamy:
a) „Króla Edypa” i „Antygonę”
b) „Filokteta” i „Elektrę”
c) „Antygonę” i „Ajasa”
d) „Króla Edypa” i „Edypa w Kolonie”
Rozwiązanie

Kadm to:
a) mitologiczny założyciel Teb
b) Posłaniec
c) ojciec Edypa
d) brat Jokasty
Rozwiązanie

„ (...)śmiertelnych / Sztuka wróżenia nie ima się wcale” - to słowa:
a) Edypa
b) Tyrezjasza
c) Chóru
d) Jokasty
Rozwiązanie

Kto na Edypie wymógł zwolnienie Kreona?
a) Posłaniec
b) Kapłan
c) Jokasta
d) Tyrezjasz
Rozwiązanie

Sofokles urodził się:
a) w Kolonos
b) w Sparcie
c) w Atenach
d) na wyspie Chios
Rozwiązanie

Na przełomie grudnia i stycznia odbywały się:
a) Antesterie
b) Lenaje
c) Małe Dionizje
d) Wielkie Dionizje
Rozwiązanie

Komos oznacza:
a) monologi teatralne
b) procesje
c) biczowania
d) śpiewy dziękczynne
Rozwiązanie

Bohaterowie „Króla Edypa”:
a) nie podlegają transformacjom
b) przechodzą metamorfozy
c) są postaciami złożonymi
d) pochodzą z warstw niskich
Rozwiązanie

Akcja „Króla Edypa” trwa:
a) jeden dzień
b) trzy dni
c) osiem godzin
d) do północy
Rozwiązanie

Uważa się, że Sofokles był autorem w sumie:
a) 55 dramatów
b) 90 dramatów
c) 63 dramatów
d) ponad 120 dramatów
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
„Mężem jeden więcej mądrości” Chór nazywa:
a) Edypa
b) Tyrezjasza
c) Kreona
d) Lajosa
Rozwiązanie

Edyp wyłupił sobie oczy:
a) brązowym szpikulcem
b) złotymi sprzączkami
c) srebrnymi szpilkami
d) sztyletem z diamentem
Rozwiązanie

Jedność miejsca polegała na umiejscowieniu akcji:
a) w obrębie jednego budynku
b) głównie w jednym miejscu
c) w dokładnie opisanych w didaskaliach miejscach
d) tylko w jednym miejscu
Rozwiązanie

W wieku szesnastu lat Sofokles poszedł:
a) do chóru
b) do wojska
c) na służbę na dworze cesarza
d) do szkoły ateńskiej
Rozwiązanie

Edyp rzucił klątwę na:
a) swojego ojca
b) zabójcę Lajosa
c) Kreona
d) wróżbitę
Rozwiązanie

Sofokles przyjaźnił się z twórcą demokracji ateńskiej:
a) Sokratesem
b) Peryklesem
c) Platonem
d) Arystotelesem
Rozwiązanie

Edyp dorastał jako syn Polybosa z Koryntu i Merope z Dorydy, w szczęściu i radości, do chwili, gdy dowiedział się, iż jest:
a) podrzutkiem
b) przeklęty
c) synem króla
d) półbogiem
Rozwiązanie

Zasada kalokagathii polegała na:
a) harmonijnym wychowaniu
b) współgraniu elementów tragedii i komedii
c) unikaniu scen zbiorowych
d) wyższości stylu wysokiego nad niskim
Rozwiązanie

Imię Edyp oznacza człowieka:
a) którego los zależy od fatum
b) z przekłutymi nogami
c) przeklętego
d) szlachetnego
Rozwiązanie

Nikt nie pomścił śmierci Lajosa, ponieważ:
a) ludzie bali się jego zabójcy
b) nikt nie cenił go jako władcy
c) zabronił tego nowy monarcha
d) uwagę ludu odciągnął Sfinks
Rozwiązanie

Król Edyp po znalezieniu zabójcy Lajosa pragnie:
a) nagrodzić go
b) poświęcić go w ofierze bogom
c) wypuścić go wolno poza granice kraju
d) stracić go
Rozwiązanie

Symbolem wiary w „Królu Edypie” jest:
a) Edyp
b) Jokasta
c) Kapłan
d) Tyrezjasz
Rozwiązanie

Chór, błagając a o łaskę i wsparcie dla ludu tebańskiego, zwraca się do:
a) Hery, Zeusa i Posejdona
b) Ateny, Marsa i Uranosa
c) Ateny, Artemidy i Apolla
d) Zeusa, Artemidy i Hekabe
Rozwiązanie

Edyp oskarżył o udział w spisku:
a) wróżbitę i Posłańca
b) Sługę i Posłańca
c) Kreona i Sługę
d) wróżbitę i Kreona
Rozwiązanie

Którym synem króla Teb Lajosa i Jokasty był Edyp?
a) Drugim
b) Czwartym
c) Pierwszym
d) Trzecim
Rozwiązanie

Katharsis dosłownie znaczy:
a) maskę teatralną
b) kuluminację
c) oczyszczenie
d) grę aktorską
Rozwiązanie

„Król Edyp” nie jest opowieścią o:
a) konflikcie praw boskich i ludzkich
b) tragizmie człowieka-marionetki w rękach sił wyższych
c) symbolach starożytności: ślepych wróżbitach, Sfinksie, bogach
d) wypełnianiu się przepowiedni
Rozwiązanie

Sfinks to uskrzydlony potwór o twarzy:
a) bóstwa
b) lwa
c) kobiety
d) ptaka
Rozwiązanie

Prócz dzieł Sofoklesa zachowanych w całości, zachowało się również około czterystu:
a) fragmentów tragedii „Antigora”
b) fragmentów pieśni tebańskich
c) fragmentów komedii „Irydion”
d) fragmentów dramatu satyrowego „Tropiciele”
Rozwiązanie

Cierpienie Edypa było:
a) karą
b) zawinione
c) dopełnieniem przepowiedni
d) sprawiedliwe
Rozwiązanie

Sofokles zmarł w 406 roku p.n.e., mając lat:
a) 90
b) 70
c) 80
d) 60
Rozwiązanie

Sługa niegdyś pracował u Lajosa jako:
a) koniuszy
b) błazen
c) kowal
d) pastuch
Rozwiązanie

Sofokles był najpopularniejszym pisarzem epoki:
a) podbojów
b) hellenistycznej
c) złotego wieku
d) czasów państw-miast
Rozwiązanie

Edyp upewnia Kapłana o:
a) swojej niewinności
b) swojej miłości do ojczyzny
c) swoim pochodzeniu
d) swojej uczciwości względem skarbca
Rozwiązanie

Sofokles zwiększył liczebność chóru z dwunastu do:
a) trzynastu osób
b) piętnastu osób
c) osiemnastu osób
d) dwudziestu osób
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: