Król Edyp
      Król Edyp | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Chór, błagając a o łaskę i wsparcie dla ludu tebańskiego, zwraca się do:
a) Zeusa, Artemidy i Hekabe
b) Ateny, Marsa i Uranosa
c) Ateny, Artemidy i Apolla
d) Hery, Zeusa i Posejdona
Rozwiązanie

Edyp był biologicznym synem:
a) Lajosa
b) Posłańca
c) pasterza
d) Polybosa
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
Sofokles urodził się:
a) w Sparcie
b) na wyspie Chios
c) w Kolonos
d) w Atenach
Rozwiązanie

Kto na Edypie wymógł zwolnienie Kreona?
a) Tyrezjasz
b) Jokasta
c) Kapłan
d) Posłaniec
Rozwiązanie

W wieku szesnastu lat Sofokles poszedł:
a) do szkoły ateńskiej
b) do wojska
c) na służbę na dworze cesarza
d) do chóru
Rozwiązanie

W ateńskim związku morskim Sofokles był:
a) skarbnikiem
b) zarządcą
c) administratorem
d) oratorem
Rozwiązanie

„Mężem jeden więcej mądrości” Chór nazywa:
a) Lajosa
b) Edypa
c) Tyrezjasza
d) Kreona
Rozwiązanie

Sfinks to uskrzydlony potwór o twarzy:
a) ptaka
b) bóstwa
c) kobiety
d) lwa
Rozwiązanie

Uważa się, że Sofokles był autorem w sumie:
a) ponad 120 dramatów
b) 90 dramatów
c) 55 dramatów
d) 63 dramatów
Rozwiązanie

Edyp rzucił klątwę na:
a) Kreona
b) zabójcę Lajosa
c) wróżbitę
d) swojego ojca
Rozwiązanie


Jokasta i Edyp byli małżeństwem:
a) zawartym z rozsądku
b) nieudanym
c) szczęśliwym
d) niekochającym się
Rozwiązanie

Sofokles był najpopularniejszym pisarzem epoki:
a) podbojów
b) złotego wieku
c) hellenistycznej
d) czasów państw-miast
Rozwiązanie

Sofokles żył i tworzył w:
a) VI w. p.n.e.
b) V w. p.n.e.
c) IV w. p.n.e.
d) III w. p.n.e.
Rozwiązanie

Katharsis dosłownie znaczy:
a) maskę teatralną
b) grę aktorską
c) oczyszczenie
d) kuluminację
Rozwiązanie

Cierpienie Edypa było:
a) sprawiedliwe
b) zawinione
c) karą
d) dopełnieniem przepowiedni
Rozwiązanie

Sługa niegdyś pracował u Lajosa jako:
a) kowal
b) pastuch
c) błazen
d) koniuszy
Rozwiązanie

Edyp wyłupił sobie oczy:
a) brązowym szpikulcem
b) złotymi sprzączkami
c) srebrnymi szpilkami
d) sztyletem z diamentem
Rozwiązanie

Edyp oskarżył o udział w spisku:
a) wróżbitę i Posłańca
b) Kreona i Sługę
c) Sługę i Posłańca
d) wróżbitę i Kreona
Rozwiązanie

Sofokles w konkursie podczas święta Dionizji pierwsze miejsce zajął:
a) 24 razy
b) 12 razy
c) 18 razy
d) 6 razy
Rozwiązanie

Zasada kalokagathii polegała na:
a) harmonijnym wychowaniu
b) współgraniu elementów tragedii i komedii
c) unikaniu scen zbiorowych
d) wyższości stylu wysokiego nad niskim
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
Sofokles zwiększył liczebność chóru z dwunastu do:
a) piętnastu osób
b) dwudziestu osób
c) trzynastu osób
d) osiemnastu osób
Rozwiązanie

Drastyczne wydarzenia w „Królu Edypie”:
a) przedstawione są szczegółowo
b) są bardzo krwawe
c) rozgrywają się poza akcją właściwą
d) są przedstawione z niezwykłym realizmem
Rozwiązanie

Edyp upewnia Kapłana o:
a) swojej uczciwości względem skarbca
b) swoim pochodzeniu
c) swojej niewinności
d) swojej miłości do ojczyzny
Rozwiązanie

Nikt nie pomścił śmierci Lajosa, ponieważ:
a) uwagę ludu odciągnął Sfinks
b) zabronił tego nowy monarcha
c) nikt nie cenił go jako władcy
d) ludzie bali się jego zabójcy
Rozwiązanie

Którym synem króla Teb Lajosa i Jokasty był Edyp?
a) Drugim
b) Trzecim
c) Pierwszym
d) Czwartym
Rozwiązanie

Jedność miejsca polegała na umiejscowieniu akcji:
a) w obrębie jednego budynku
b) tylko w jednym miejscu
c) głównie w jednym miejscu
d) w dokładnie opisanych w didaskaliach miejscach
Rozwiązanie

W „Królu Edypie” zgodnie z zasadą decorum mamy do czynienia ze stylem:
a) wysokim
b) niskim
c) potocznym
d) gwarowym
Rozwiązanie

Akcja „Króla Edypa” trwa:
a) osiem godzin
b) trzy dni
c) do północy
d) jeden dzień
Rozwiązanie

O samobójstwie Jokasty dowiadujemy się od:
a) Posłańca
b) Edypa
c) Sługi
d) Chóru
Rozwiązanie

Wydarzenia „Króla Edypa” rozgrywają się:
a) w sali tronowej pałacu
b) przy bramie do pałacu
c) w głównej sali pałacu
d) na pałacowym dziedzińcu
Rozwiązanie

Król Edyp po znalezieniu zabójcy Lajosa pragnie:
a) nagrodzić go
b) poświęcić go w ofierze bogom
c) stracić go
d) wypuścić go wolno poza granice kraju
Rozwiązanie

Sofokles zmarł w 406 roku p.n.e., mając lat:
a) 70
b) 80
c) 60
d) 90
Rozwiązanie

Kadm to:
a) ojciec Edypa
b) brat Jokasty
c) Posłaniec
d) mitologiczny założyciel Teb
Rozwiązanie

Sofokles przyjaźnił się z twórcą demokracji ateńskiej:
a) Arystotelesem
b) Platonem
c) Peryklesem
d) Sokratesem
Rozwiązanie

„Król Edyp” nie jest opowieścią o:
a) tragizmie człowieka-marionetki w rękach sił wyższych
b) konflikcie praw boskich i ludzkich
c) symbolach starożytności: ślepych wróżbitach, Sfinksie, bogach
d) wypełnianiu się przepowiedni
Rozwiązanie

Edyp dorastał jako syn Polybosa z Koryntu i Merope z Dorydy, w szczęściu i radości, do chwili, gdy dowiedział się, iż jest:
a) podrzutkiem
b) synem króla
c) przeklęty
d) półbogiem
Rozwiązanie

Imię Edyp oznacza człowieka:
a) z przekłutymi nogami
b) przeklętego
c) szlachetnego
d) którego los zależy od fatum
Rozwiązanie

Bohaterowie „Króla Edypa”:
a) nie podlegają transformacjom
b) przechodzą metamorfozy
c) pochodzą z warstw niskich
d) są postaciami złożonymi
Rozwiązanie

Komos oznacza:
a) monologi teatralne
b) procesje
c) śpiewy dziękczynne
d) biczowania
Rozwiązanie

Prócz dzieł Sofoklesa zachowanych w całości, zachowało się również około czterystu:
a) fragmentów komedii „Irydion”
b) fragmentów dramatu satyrowego „Tropiciele”
c) fragmentów tragedii „Antigora”
d) fragmentów pieśni tebańskich
Rozwiązanie

„ (...)śmiertelnych / Sztuka wróżenia nie ima się wcale” - to słowa:
a) Edypa
b) Chóru
c) Tyrezjasza
d) Jokasty
Rozwiązanie

Pierwszy raz zwycięstwo nad Ajschylosem w zawodach dramatycznych odniósł Sofokles w wieku:
a) 32 lat
b) 24 lat
c) 36 lat
d) 28 lat
Rozwiązanie

Symbolem wiary w „Królu Edypie” jest:
a) Edyp
b) Tyrezjasz
c) Jokasta
d) Kapłan
Rozwiązanie

Na przełomie grudnia i stycznia odbywały się:
a) Lenaje
b) Wielkie Dionizje
c) Małe Dionizje
d) Antesterie
Rozwiązanie

Do tragedii trojańskich Sofoklesa zaliczamy:
a) „Króla Edypa” i „Antygonę”
b) „Antygonę” i „Ajasa”
c) „Filokteta” i „Elektrę”
d) „Króla Edypa” i „Edypa w Kolonie”
Rozwiązanie

Tagi: