Król Edyp
      Król Edyp | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

„ (...)śmiertelnych / Sztuka wróżenia nie ima się wcale” - to słowa:
a) Edypa
b) Tyrezjasza
c) Chóru
d) Jokasty
Rozwiązanie

„Król Edyp” nie jest opowieścią o:
a) wypełnianiu się przepowiedni
b) symbolach starożytności: ślepych wróżbitach, Sfinksie, bogach
c) tragizmie człowieka-marionetki w rękach sił wyższych
d) konflikcie praw boskich i ludzkich
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615
Komos oznacza:
a) biczowania
b) śpiewy dziękczynne
c) procesje
d) monologi teatralne
Rozwiązanie

Na przełomie grudnia i stycznia odbywały się:
a) Antesterie
b) Małe Dionizje
c) Lenaje
d) Wielkie Dionizje
Rozwiązanie

Nikt nie pomścił śmierci Lajosa, ponieważ:
a) nikt nie cenił go jako władcy
b) zabronił tego nowy monarcha
c) uwagę ludu odciągnął Sfinks
d) ludzie bali się jego zabójcy
Rozwiązanie

Edyp wyłupił sobie oczy:
a) brązowym szpikulcem
b) srebrnymi szpilkami
c) złotymi sprzączkami
d) sztyletem z diamentem
Rozwiązanie

Sofokles w konkursie podczas święta Dionizji pierwsze miejsce zajął:
a) 6 razy
b) 18 razy
c) 12 razy
d) 24 razy
Rozwiązanie

Chór, błagając a o łaskę i wsparcie dla ludu tebańskiego, zwraca się do:
a) Ateny, Artemidy i Apolla
b) Zeusa, Artemidy i Hekabe
c) Hery, Zeusa i Posejdona
d) Ateny, Marsa i Uranosa
Rozwiązanie

Imię Edyp oznacza człowieka:
a) którego los zależy od fatum
b) szlachetnego
c) z przekłutymi nogami
d) przeklętego
Rozwiązanie

Edyp był biologicznym synem:
a) pasterza
b) Posłańca
c) Polybosa
d) Lajosa
Rozwiązanie


Prócz dzieł Sofoklesa zachowanych w całości, zachowało się również około czterystu:
a) fragmentów dramatu satyrowego „Tropiciele”
b) fragmentów tragedii „Antigora”
c) fragmentów pieśni tebańskich
d) fragmentów komedii „Irydion”
Rozwiązanie

Bohaterowie „Króla Edypa”:
a) nie podlegają transformacjom
b) są postaciami złożonymi
c) przechodzą metamorfozy
d) pochodzą z warstw niskich
Rozwiązanie

Sofokles żył i tworzył w:
a) III w. p.n.e.
b) V w. p.n.e.
c) IV w. p.n.e.
d) VI w. p.n.e.
Rozwiązanie

W „Królu Edypie” zgodnie z zasadą decorum mamy do czynienia ze stylem:
a) wysokim
b) potocznym
c) gwarowym
d) niskim
Rozwiązanie

Uważa się, że Sofokles był autorem w sumie:
a) 63 dramatów
b) 90 dramatów
c) ponad 120 dramatów
d) 55 dramatów
Rozwiązanie

Jokasta i Edyp byli małżeństwem:
a) nieudanym
b) zawartym z rozsądku
c) szczęśliwym
d) niekochającym się
Rozwiązanie

Do tragedii trojańskich Sofoklesa zaliczamy:
a) „Króla Edypa” i „Antygonę”
b) „Antygonę” i „Ajasa”
c) „Króla Edypa” i „Edypa w Kolonie”
d) „Filokteta” i „Elektrę”
Rozwiązanie

Edyp upewnia Kapłana o:
a) swoim pochodzeniu
b) swojej niewinności
c) swojej uczciwości względem skarbca
d) swojej miłości do ojczyzny
Rozwiązanie

Kto na Edypie wymógł zwolnienie Kreona?
a) Posłaniec
b) Tyrezjasz
c) Kapłan
d) Jokasta
Rozwiązanie

Jedność miejsca polegała na umiejscowieniu akcji:
a) głównie w jednym miejscu
b) w dokładnie opisanych w didaskaliach miejscach
c) tylko w jednym miejscu
d) w obrębie jednego budynku
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621
Pierwszy raz zwycięstwo nad Ajschylosem w zawodach dramatycznych odniósł Sofokles w wieku:
a) 24 lat
b) 28 lat
c) 32 lat
d) 36 lat
Rozwiązanie

Sługa niegdyś pracował u Lajosa jako:
a) pastuch
b) koniuszy
c) błazen
d) kowal
Rozwiązanie

Edyp dorastał jako syn Polybosa z Koryntu i Merope z Dorydy, w szczęściu i radości, do chwili, gdy dowiedział się, iż jest:
a) podrzutkiem
b) półbogiem
c) synem króla
d) przeklęty
Rozwiązanie

Król Edyp po znalezieniu zabójcy Lajosa pragnie:
a) wypuścić go wolno poza granice kraju
b) nagrodzić go
c) poświęcić go w ofierze bogom
d) stracić go
Rozwiązanie

Akcja „Króla Edypa” trwa:
a) jeden dzień
b) trzy dni
c) osiem godzin
d) do północy
Rozwiązanie

Sofokles przyjaźnił się z twórcą demokracji ateńskiej:
a) Peryklesem
b) Platonem
c) Arystotelesem
d) Sokratesem
Rozwiązanie

Kadm to:
a) brat Jokasty
b) mitologiczny założyciel Teb
c) Posłaniec
d) ojciec Edypa
Rozwiązanie

Sofokles urodził się:
a) w Sparcie
b) w Kolonos
c) w Atenach
d) na wyspie Chios
Rozwiązanie

O samobójstwie Jokasty dowiadujemy się od:
a) Edypa
b) Chóru
c) Posłańca
d) Sługi
Rozwiązanie

Edyp rzucił klątwę na:
a) swojego ojca
b) Kreona
c) zabójcę Lajosa
d) wróżbitę
Rozwiązanie

Sfinks to uskrzydlony potwór o twarzy:
a) lwa
b) ptaka
c) bóstwa
d) kobiety
Rozwiązanie

W wieku szesnastu lat Sofokles poszedł:
a) do chóru
b) na służbę na dworze cesarza
c) do wojska
d) do szkoły ateńskiej
Rozwiązanie

Sofokles zwiększył liczebność chóru z dwunastu do:
a) dwudziestu osób
b) piętnastu osób
c) trzynastu osób
d) osiemnastu osób
Rozwiązanie

Zasada kalokagathii polegała na:
a) harmonijnym wychowaniu
b) współgraniu elementów tragedii i komedii
c) unikaniu scen zbiorowych
d) wyższości stylu wysokiego nad niskim
Rozwiązanie

Sofokles był najpopularniejszym pisarzem epoki:
a) podbojów
b) złotego wieku
c) czasów państw-miast
d) hellenistycznej
Rozwiązanie

„Mężem jeden więcej mądrości” Chór nazywa:
a) Lajosa
b) Kreona
c) Edypa
d) Tyrezjasza
Rozwiązanie

Którym synem króla Teb Lajosa i Jokasty był Edyp?
a) Pierwszym
b) Czwartym
c) Drugim
d) Trzecim
Rozwiązanie

Drastyczne wydarzenia w „Królu Edypie”:
a) są przedstawione z niezwykłym realizmem
b) przedstawione są szczegółowo
c) są bardzo krwawe
d) rozgrywają się poza akcją właściwą
Rozwiązanie

Sofokles zmarł w 406 roku p.n.e., mając lat:
a) 60
b) 80
c) 90
d) 70
Rozwiązanie

W ateńskim związku morskim Sofokles był:
a) oratorem
b) zarządcą
c) skarbnikiem
d) administratorem
Rozwiązanie

Edyp oskarżył o udział w spisku:
a) Sługę i Posłańca
b) wróżbitę i Kreona
c) wróżbitę i Posłańca
d) Kreona i Sługę
Rozwiązanie

Cierpienie Edypa było:
a) karą
b) zawinione
c) sprawiedliwe
d) dopełnieniem przepowiedni
Rozwiązanie

Wydarzenia „Króla Edypa” rozgrywają się:
a) przy bramie do pałacu
b) w głównej sali pałacu
c) w sali tronowej pałacu
d) na pałacowym dziedzińcu
Rozwiązanie

Symbolem wiary w „Królu Edypie” jest:
a) Kapłan
b) Jokasta
c) Edyp
d) Tyrezjasz
Rozwiązanie

Katharsis dosłownie znaczy:
a) maskę teatralną
b) kuluminację
c) grę aktorską
d) oczyszczenie
Rozwiązanie

Tagi: