Król Edyp
      Król Edyp | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Sofokles był najpopularniejszym pisarzem epoki:
a) podbojów
b) hellenistycznej
c) złotego wieku
d) czasów państw-miast
Rozwiązanie

Wydarzenia „Króla Edypa” rozgrywają się:
a) w głównej sali pałacu
b) w sali tronowej pałacu
c) na pałacowym dziedzińcu
d) przy bramie do pałacu
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Edyp rzucił klątwę na:
a) swojego ojca
b) zabójcę Lajosa
c) Kreona
d) wróżbitę
Rozwiązanie

W ateńskim związku morskim Sofokles był:
a) oratorem
b) administratorem
c) skarbnikiem
d) zarządcą
Rozwiązanie

Imię Edyp oznacza człowieka:
a) przeklętego
b) szlachetnego
c) z przekłutymi nogami
d) którego los zależy od fatum
Rozwiązanie

Sofokles zmarł w 406 roku p.n.e., mając lat:
a) 80
b) 90
c) 70
d) 60
Rozwiązanie

Jokasta i Edyp byli małżeństwem:
a) niekochającym się
b) szczęśliwym
c) zawartym z rozsądku
d) nieudanym
Rozwiązanie

Sofokles zwiększył liczebność chóru z dwunastu do:
a) trzynastu osób
b) piętnastu osób
c) dwudziestu osób
d) osiemnastu osób
Rozwiązanie

Sofokles w konkursie podczas święta Dionizji pierwsze miejsce zajął:
a) 24 razy
b) 6 razy
c) 18 razy
d) 12 razy
Rozwiązanie

Bohaterowie „Króla Edypa”:
a) nie podlegają transformacjom
b) są postaciami złożonymi
c) przechodzą metamorfozy
d) pochodzą z warstw niskich
Rozwiązanie


Nikt nie pomścił śmierci Lajosa, ponieważ:
a) nikt nie cenił go jako władcy
b) uwagę ludu odciągnął Sfinks
c) ludzie bali się jego zabójcy
d) zabronił tego nowy monarcha
Rozwiązanie

Kadm to:
a) Posłaniec
b) mitologiczny założyciel Teb
c) ojciec Edypa
d) brat Jokasty
Rozwiązanie

Król Edyp po znalezieniu zabójcy Lajosa pragnie:
a) poświęcić go w ofierze bogom
b) nagrodzić go
c) wypuścić go wolno poza granice kraju
d) stracić go
Rozwiązanie

O samobójstwie Jokasty dowiadujemy się od:
a) Chóru
b) Edypa
c) Sługi
d) Posłańca
Rozwiązanie

Na przełomie grudnia i stycznia odbywały się:
a) Lenaje
b) Wielkie Dionizje
c) Antesterie
d) Małe Dionizje
Rozwiązanie

„ (...)śmiertelnych / Sztuka wróżenia nie ima się wcale” - to słowa:
a) Jokasty
b) Chóru
c) Edypa
d) Tyrezjasza
Rozwiązanie

Edyp dorastał jako syn Polybosa z Koryntu i Merope z Dorydy, w szczęściu i radości, do chwili, gdy dowiedział się, iż jest:
a) przeklęty
b) podrzutkiem
c) półbogiem
d) synem króla
Rozwiązanie

Symbolem wiary w „Królu Edypie” jest:
a) Edyp
b) Kapłan
c) Jokasta
d) Tyrezjasz
Rozwiązanie

W „Królu Edypie” zgodnie z zasadą decorum mamy do czynienia ze stylem:
a) wysokim
b) potocznym
c) gwarowym
d) niskim
Rozwiązanie

Jedność miejsca polegała na umiejscowieniu akcji:
a) w dokładnie opisanych w didaskaliach miejscach
b) w obrębie jednego budynku
c) głównie w jednym miejscu
d) tylko w jednym miejscu
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Komos oznacza:
a) biczowania
b) procesje
c) śpiewy dziękczynne
d) monologi teatralne
Rozwiązanie

Akcja „Króla Edypa” trwa:
a) do północy
b) trzy dni
c) osiem godzin
d) jeden dzień
Rozwiązanie

Edyp był biologicznym synem:
a) Polybosa
b) Lajosa
c) pasterza
d) Posłańca
Rozwiązanie

Sofokles żył i tworzył w:
a) VI w. p.n.e.
b) V w. p.n.e.
c) III w. p.n.e.
d) IV w. p.n.e.
Rozwiązanie

Sofokles urodził się:
a) w Kolonos
b) w Sparcie
c) na wyspie Chios
d) w Atenach
Rozwiązanie

„Król Edyp” nie jest opowieścią o:
a) wypełnianiu się przepowiedni
b) konflikcie praw boskich i ludzkich
c) tragizmie człowieka-marionetki w rękach sił wyższych
d) symbolach starożytności: ślepych wróżbitach, Sfinksie, bogach
Rozwiązanie

Prócz dzieł Sofoklesa zachowanych w całości, zachowało się również około czterystu:
a) fragmentów dramatu satyrowego „Tropiciele”
b) fragmentów pieśni tebańskich
c) fragmentów tragedii „Antigora”
d) fragmentów komedii „Irydion”
Rozwiązanie

Sługa niegdyś pracował u Lajosa jako:
a) koniuszy
b) pastuch
c) kowal
d) błazen
Rozwiązanie

Zasada kalokagathii polegała na:
a) harmonijnym wychowaniu
b) wyższości stylu wysokiego nad niskim
c) unikaniu scen zbiorowych
d) współgraniu elementów tragedii i komedii
Rozwiązanie

Do tragedii trojańskich Sofoklesa zaliczamy:
a) „Króla Edypa” i „Antygonę”
b) „Króla Edypa” i „Edypa w Kolonie”
c) „Antygonę” i „Ajasa”
d) „Filokteta” i „Elektrę”
Rozwiązanie

Drastyczne wydarzenia w „Królu Edypie”:
a) przedstawione są szczegółowo
b) rozgrywają się poza akcją właściwą
c) są przedstawione z niezwykłym realizmem
d) są bardzo krwawe
Rozwiązanie

Którym synem króla Teb Lajosa i Jokasty był Edyp?
a) Pierwszym
b) Drugim
c) Trzecim
d) Czwartym
Rozwiązanie

„Mężem jeden więcej mądrości” Chór nazywa:
a) Tyrezjasza
b) Kreona
c) Lajosa
d) Edypa
Rozwiązanie

Sofokles przyjaźnił się z twórcą demokracji ateńskiej:
a) Arystotelesem
b) Sokratesem
c) Peryklesem
d) Platonem
Rozwiązanie

W wieku szesnastu lat Sofokles poszedł:
a) do szkoły ateńskiej
b) do chóru
c) do wojska
d) na służbę na dworze cesarza
Rozwiązanie

Pierwszy raz zwycięstwo nad Ajschylosem w zawodach dramatycznych odniósł Sofokles w wieku:
a) 24 lat
b) 32 lat
c) 28 lat
d) 36 lat
Rozwiązanie

Sfinks to uskrzydlony potwór o twarzy:
a) kobiety
b) bóstwa
c) ptaka
d) lwa
Rozwiązanie

Edyp oskarżył o udział w spisku:
a) wróżbitę i Kreona
b) wróżbitę i Posłańca
c) Sługę i Posłańca
d) Kreona i Sługę
Rozwiązanie

Uważa się, że Sofokles był autorem w sumie:
a) ponad 120 dramatów
b) 90 dramatów
c) 63 dramatów
d) 55 dramatów
Rozwiązanie

Chór, błagając a o łaskę i wsparcie dla ludu tebańskiego, zwraca się do:
a) Hery, Zeusa i Posejdona
b) Zeusa, Artemidy i Hekabe
c) Ateny, Marsa i Uranosa
d) Ateny, Artemidy i Apolla
Rozwiązanie

Edyp upewnia Kapłana o:
a) swojej uczciwości względem skarbca
b) swoim pochodzeniu
c) swojej niewinności
d) swojej miłości do ojczyzny
Rozwiązanie

Kto na Edypie wymógł zwolnienie Kreona?
a) Tyrezjasz
b) Jokasta
c) Kapłan
d) Posłaniec
Rozwiązanie

Edyp wyłupił sobie oczy:
a) sztyletem z diamentem
b) złotymi sprzączkami
c) srebrnymi szpilkami
d) brązowym szpikulcem
Rozwiązanie

Katharsis dosłownie znaczy:
a) grę aktorską
b) maskę teatralną
c) oczyszczenie
d) kuluminację
Rozwiązanie

Cierpienie Edypa było:
a) sprawiedliwe
b) karą
c) zawinione
d) dopełnieniem przepowiedni
Rozwiązanie

Tagi: