Król Edyp
      Król Edyp | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

„Król Edyp” nie jest opowieścią o:
a) tragizmie człowieka-marionetki w rękach sił wyższych
b) konflikcie praw boskich i ludzkich
c) wypełnianiu się przepowiedni
d) symbolach starożytności: ślepych wróżbitach, Sfinksie, bogach
Rozwiązanie

Komos oznacza:
a) monologi teatralne
b) procesje
c) śpiewy dziękczynne
d) biczowania
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615
Jokasta i Edyp byli małżeństwem:
a) nieudanym
b) szczęśliwym
c) niekochającym się
d) zawartym z rozsądku
Rozwiązanie

Sofokles żył i tworzył w:
a) IV w. p.n.e.
b) VI w. p.n.e.
c) III w. p.n.e.
d) V w. p.n.e.
Rozwiązanie

„Mężem jeden więcej mądrości” Chór nazywa:
a) Lajosa
b) Tyrezjasza
c) Edypa
d) Kreona
Rozwiązanie

Cierpienie Edypa było:
a) sprawiedliwe
b) karą
c) dopełnieniem przepowiedni
d) zawinione
Rozwiązanie

Sofokles zmarł w 406 roku p.n.e., mając lat:
a) 90
b) 80
c) 60
d) 70
Rozwiązanie

Pierwszy raz zwycięstwo nad Ajschylosem w zawodach dramatycznych odniósł Sofokles w wieku:
a) 32 lat
b) 24 lat
c) 28 lat
d) 36 lat
Rozwiązanie

Edyp wyłupił sobie oczy:
a) złotymi sprzączkami
b) sztyletem z diamentem
c) brązowym szpikulcem
d) srebrnymi szpilkami
Rozwiązanie

Zasada kalokagathii polegała na:
a) harmonijnym wychowaniu
b) unikaniu scen zbiorowych
c) współgraniu elementów tragedii i komedii
d) wyższości stylu wysokiego nad niskim
Rozwiązanie


Sofokles przyjaźnił się z twórcą demokracji ateńskiej:
a) Arystotelesem
b) Platonem
c) Sokratesem
d) Peryklesem
Rozwiązanie

Katharsis dosłownie znaczy:
a) kuluminację
b) oczyszczenie
c) grę aktorską
d) maskę teatralną
Rozwiązanie

„ (...)śmiertelnych / Sztuka wróżenia nie ima się wcale” - to słowa:
a) Jokasty
b) Edypa
c) Chóru
d) Tyrezjasza
Rozwiązanie

Edyp dorastał jako syn Polybosa z Koryntu i Merope z Dorydy, w szczęściu i radości, do chwili, gdy dowiedział się, iż jest:
a) podrzutkiem
b) półbogiem
c) przeklęty
d) synem króla
Rozwiązanie

Drastyczne wydarzenia w „Królu Edypie”:
a) rozgrywają się poza akcją właściwą
b) są przedstawione z niezwykłym realizmem
c) przedstawione są szczegółowo
d) są bardzo krwawe
Rozwiązanie

Sofokles był najpopularniejszym pisarzem epoki:
a) podbojów
b) hellenistycznej
c) czasów państw-miast
d) złotego wieku
Rozwiązanie

Król Edyp po znalezieniu zabójcy Lajosa pragnie:
a) stracić go
b) nagrodzić go
c) wypuścić go wolno poza granice kraju
d) poświęcić go w ofierze bogom
Rozwiązanie

Sfinks to uskrzydlony potwór o twarzy:
a) bóstwa
b) ptaka
c) lwa
d) kobiety
Rozwiązanie

W „Królu Edypie” zgodnie z zasadą decorum mamy do czynienia ze stylem:
a) niskim
b) potocznym
c) wysokim
d) gwarowym
Rozwiązanie

Edyp rzucił klątwę na:
a) Kreona
b) wróżbitę
c) zabójcę Lajosa
d) swojego ojca
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621
Imię Edyp oznacza człowieka:
a) przeklętego
b) szlachetnego
c) z przekłutymi nogami
d) którego los zależy od fatum
Rozwiązanie

O samobójstwie Jokasty dowiadujemy się od:
a) Sługi
b) Edypa
c) Chóru
d) Posłańca
Rozwiązanie

Prócz dzieł Sofoklesa zachowanych w całości, zachowało się również około czterystu:
a) fragmentów pieśni tebańskich
b) fragmentów tragedii „Antigora”
c) fragmentów komedii „Irydion”
d) fragmentów dramatu satyrowego „Tropiciele”
Rozwiązanie

Edyp upewnia Kapłana o:
a) swojej miłości do ojczyzny
b) swojej niewinności
c) swoim pochodzeniu
d) swojej uczciwości względem skarbca
Rozwiązanie

Edyp oskarżył o udział w spisku:
a) wróżbitę i Posłańca
b) Kreona i Sługę
c) Sługę i Posłańca
d) wróżbitę i Kreona
Rozwiązanie

Sofokles zwiększył liczebność chóru z dwunastu do:
a) piętnastu osób
b) dwudziestu osób
c) osiemnastu osób
d) trzynastu osób
Rozwiązanie

Kadm to:
a) brat Jokasty
b) mitologiczny założyciel Teb
c) ojciec Edypa
d) Posłaniec
Rozwiązanie

W ateńskim związku morskim Sofokles był:
a) oratorem
b) zarządcą
c) administratorem
d) skarbnikiem
Rozwiązanie

Do tragedii trojańskich Sofoklesa zaliczamy:
a) „Filokteta” i „Elektrę”
b) „Antygonę” i „Ajasa”
c) „Króla Edypa” i „Edypa w Kolonie”
d) „Króla Edypa” i „Antygonę”
Rozwiązanie

Którym synem króla Teb Lajosa i Jokasty był Edyp?
a) Czwartym
b) Pierwszym
c) Drugim
d) Trzecim
Rozwiązanie

Wydarzenia „Króla Edypa” rozgrywają się:
a) przy bramie do pałacu
b) w głównej sali pałacu
c) na pałacowym dziedzińcu
d) w sali tronowej pałacu
Rozwiązanie

Na przełomie grudnia i stycznia odbywały się:
a) Antesterie
b) Lenaje
c) Wielkie Dionizje
d) Małe Dionizje
Rozwiązanie

W wieku szesnastu lat Sofokles poszedł:
a) na służbę na dworze cesarza
b) do chóru
c) do szkoły ateńskiej
d) do wojska
Rozwiązanie

Sofokles urodził się:
a) w Atenach
b) w Sparcie
c) w Kolonos
d) na wyspie Chios
Rozwiązanie

Uważa się, że Sofokles był autorem w sumie:
a) 63 dramatów
b) ponad 120 dramatów
c) 90 dramatów
d) 55 dramatów
Rozwiązanie

Sługa niegdyś pracował u Lajosa jako:
a) błazen
b) koniuszy
c) pastuch
d) kowal
Rozwiązanie

Edyp był biologicznym synem:
a) Polybosa
b) Posłańca
c) Lajosa
d) pasterza
Rozwiązanie

Kto na Edypie wymógł zwolnienie Kreona?
a) Tyrezjasz
b) Posłaniec
c) Jokasta
d) Kapłan
Rozwiązanie

Chór, błagając a o łaskę i wsparcie dla ludu tebańskiego, zwraca się do:
a) Zeusa, Artemidy i Hekabe
b) Ateny, Marsa i Uranosa
c) Hery, Zeusa i Posejdona
d) Ateny, Artemidy i Apolla
Rozwiązanie

Bohaterowie „Króla Edypa”:
a) nie podlegają transformacjom
b) są postaciami złożonymi
c) pochodzą z warstw niskich
d) przechodzą metamorfozy
Rozwiązanie

Sofokles w konkursie podczas święta Dionizji pierwsze miejsce zajął:
a) 18 razy
b) 12 razy
c) 6 razy
d) 24 razy
Rozwiązanie

Nikt nie pomścił śmierci Lajosa, ponieważ:
a) nikt nie cenił go jako władcy
b) uwagę ludu odciągnął Sfinks
c) zabronił tego nowy monarcha
d) ludzie bali się jego zabójcy
Rozwiązanie

Akcja „Króla Edypa” trwa:
a) osiem godzin
b) trzy dni
c) do północy
d) jeden dzień
Rozwiązanie

Symbolem wiary w „Królu Edypie” jest:
a) Kapłan
b) Jokasta
c) Tyrezjasz
d) Edyp
Rozwiązanie

Jedność miejsca polegała na umiejscowieniu akcji:
a) w dokładnie opisanych w didaskaliach miejscach
b) tylko w jednym miejscu
c) głównie w jednym miejscu
d) w obrębie jednego budynku
Rozwiązanie

Tagi: